Pols còsmica en moviment / Cosmic dust in motion (2019)

Durada / Duration: 3'13"
Gènere / Genre:  Videoart / Video art
Tècnica / Technique : Pintura acrílica / Acrylic ink
Format de projecció / Projection format: 16:9
So / Sound: Dolby Digital DTS
Idioma / Language: versió català i anglès / catalan and english version
Productora / Producer: Urban Gallery
Argument / Plot: Animació experimental a partir de tinta acrílica i dissolvent. Núvols de fluids desiguals formen un microcosmos sense cap patró definit, format per cúmuls de gamma i coloració molt diversa a causa de la difracció. Unes trajectòries que componen un univers fins ara desconegut, però no per això inconcebible  i antiestètic / Experimental animation made by acrylic ink and solvent. Clouds of uneven fluid are making a microcosm with no definite pattern, consisting of gamma clusters and very diverse coloration because of diffraction. These are trajectories that make up a hitherto unknown universe, but not that inconceivable or unsightly

                    

Palmarès / Honors: Finalista al Loop (Festival Internacional de Videoart) (+info), Exhibit a La Pedrera dins de la mostra Loop (2020) / Finalist at Loop (International Videoart Festival) (+info), Showed at La Pedrera in the Loop show (2020)