Estacions i Devastacions / Seasons and Devastations (2018)

Durada / Duration: 5'48"
Gènere / Genre:  Videoart / Video art
Tècnica / Technique : 2D (Abstracte / Abstract)
Format de projecció / Projection format: 16:9
So / Sound: Dolby Digital DTS
Idioma / Language: versió català i anglès / catalan and english version
Productora / Producer: Espai POE(Tic) i Disbauxa Films
Argument / Plot: Animació abstracta que dibuixa la creació i l'evolució del planeta terra fins a la seva destrucció. En el transcurs del curtmetratge, s'experimenta geomètricament amb l'evolució de les estacions i la seva afectació degut a la tecnologia i a la sobre-explotació humana / Abstract animation that draws the creation and evolution of the planet earth to its destruction. In the course of the short film, it is experimenting geometrically with the evolution of the seasons and its affectation due to technology and human over exploitation.


Palmarès / Honors: Finalista al Stripart 2018, on s'exposaran les obres dels diferents artistes premiats (+info), Seleccionat al Loop (Festival Internacional de Videoart) (+info), Finalista al FICMA (Festival Internacional de Medi Ambient) (+info), Finalista al Barcelona VisualSound 2018 (+info), Obra exposada a l'Espai POE[Tic] de Gràcia (+info) / Finalist at Stripart 2018, where some works of different award-winning artists will be shown (+info), Selected at Loop (International Videoart Festival) (+info), Finalist at FICMA (International Festival of Environment) (+info), Finalist at Barcelona VisualSound Festival 2018 (+info), Work exhibited at POE[Tic] Space of Gràcia (+info)